Digistrategia

Digistrategia — palvelussa kartoitetaan yrityksen valmius vastata kilpailijoiden luomiin haasteisiin liiketoimintaprosessien digitointiin.

Asiakasstrategia

Asiakastrategia on konkreettinen polku asiakasdatasta asiakkaan tuntemiseen, jolla varmistetaan että asiakaista kerättävä tieto on hyödyllistä ja laillista.

Robostrategia

Robostrategialla kartoitetaan yrityksen tarve ja valmius hyöyntää ohjelmisto- ja teollisuusrobotiikkaa liiketoiminnassaan.

« Parempaa tietohallintojohtamista »

Toiminnan kehittäminen

Toiminnan kehittäminen alkaa tarkoituksenmukaisella nykytilanteen ja ympäristön kartoituksella.

Muutoksen tavoitteet, keskeiset toimenpiteet, niiden tekijät ja aikataulu ovat muutossuunnitelman keskeinen sisältö. Lisäksi huomioidaan sisäisen ja ulkoisen muutostuen tarve.

Muutosten läpivienti

Muutoksen läpiviennissä Pro Ciolla voi olla joku seuraavista rooleista:

  • Projektipäällikön tai ohjausryhmän asiantuntija
  • Projektipäällikkö
  • Vuokrapäällikkö tai vuokrajohtaja
  • Pienemmissä yrityksissä toimitusjohtajan tai hallituksen asiantuntija

Ratkaisujen valinta

Toimittajien valinta ja projektien kilpailutus vaatii erityistä osaamista oli kyseessä yksityinen sektori tai hankintalain alainen toimija.

Pro Cion erityistä osaamista on toiminnallisten vaatimusten kuvaus ja toimittajien arviointi.

Palveluiden orkestrointi

Valinnan jälkeen autamme uuden ratkaisun tai palvelun käynnistämisestä ja sovittamisesta muuhun johtamiseen.

Jos haluat päästä todella helpolla ja varmistaa hallintamallisi kattavuuden, kysy meiltä kokonaisvastuullista palveluorkestrointia.

Projektin johtaminen

Projektit ja projektitoiminnan kehittäminen ovat meidän leipälajejamme.

Yhä useammin projektipäällikkö kannattaa ottaa oman organisaation ulkopuolelta. Pro Cio tarjoaa tähän projektipäällikön lisäksi ohjausryhmän ja projektipäällikön tuen, sekä tarvittaessa projektin ohjausmallin ja projektijohtamisen työkalut.

Projektitoiminnan kehittäminen

Projektitoiminnan kehttämiseen meiltä löytyy lääkkeitä niin tilaajille kuin toimittajillekin, aina yksittäistä koulutuksista projektitoiminnan muutosjohtamiseen.

Verkosto

Verkottunut toimintatapa on tätä päivää. Parhaat osaajat löytyvät yleensä pienistä yrityksistä.

Alati kasvavasta verkostostamme löytyy syvää osaamista tarpeeseen kuin tarpeeseen, Pro Cion tehtävänä on koota ja johtaa osaaminen asiakkaan tarvetta vastaavaksi projektiksi tai jatkuvaksi palveluksi.

ATRAIN Citrus Oy 4cio Oy Storage-IT Oy Datalatu Oy Hankintajuristit Oy Havalcon Oy

Työmme tuloksia on nähtävissä mm.

Isojen yhteisöjen kapea-alaisissa, mutta syvälle menevissä muutoksissa. Esimerkkeinä mittavien IT hankkeiden hankehallinta, osaamisen johtamisen kehittäminen, vuokrajohtajuus.

Pienten yhteisöjen laajoissa ja perustavaa laatua olevissa muutoksissa. Esimerkkeinä yritysten perustaminen, liiketoimintastrategioiden suunnittelu, liiketoiminnan karsiminen tai laajentaminen, asikakaspolkujen tehostamien, ICT toimintojen uudistaminen.

Kansaneläkelaitos Ulkoasianministeriö Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Metro-Auto Oy Lahti Events Oy Lumiahon Murskaus Oy Rakentamisen laatu Rala ry YLE PwC Tulli OmniPopUp L-Fasion Group Comgate Oy Suomen Tilaajavastuu

Heräsikö tarve kuulla lisää?

Laita postia

info@procio.fi

Ota suoraan yhteyttä:

mikko.paalasmaa@procio.fi
+358 50 502 6418
petteri.piipponen@procio.fi
+358 50 502 3002