Referenssejä vuosien varrelta ja viime ajoilta

Lahti Events Oy ja hiihdon MM-kisat 2017

Lahden kaupunki perusti tytäryhtiökseen LahtiEvents Oy:n, jonka tehtävänä oli organisoida hiihdon Lahden MM-kisat helmikuussa 2017.

  • Mikko oli mukana auttamassa Lahti Events Oy:n alkumetreillä, kun uudelle yhtiölle piti määritellä ja kilpailuttaa perusratkaisuja.
  • Myöhemmin Mikon roolina oli ohjata ja tarkastaa kisojen (Salpauselän kisat  2016 ja MM-kilpailut 2017) ICT ratkaisut ja kommunikoida ne kansainvälisen hiihtoliiton kanssa.

Arkkitehtuuria, digitointia ja työn siirtoa Suomeen

Ulkoasainministeriön haasteena oli vuonna 2011 Venäjältä Suomen kautta Schengen viisumia hakevien turistien määrän jatkuva kasvu. Kasvu oli niin voimakasta että näköpiirissä oli riski viisumiprosessiin tarvittavien ihmisten riittävyydestä Venäjällä.

UM:ssa toteutettiin kaksi merkittävää hanketta tämän riskin välttämiseksi; viisumihakemusten vastaanotto ulkoistettiin ja seuraavassa vaiheessa viisumien käsittely digitoitiin ja työ siirrettiin Venäjältä Suomeen, Kouvolaan. Ulkoministeri Tuomiojan kiteytys hankkeen taustoista ja saavutuksista löytyy tästä. Projekti sai Projektiyhdistyksen kunniamaininnan vuonna 2013.

Mikko oli mukana jälkimmäisessä hankkeessa ja vastasi Elvis –nimisen ratkaisun prosessien määrittelystä ja kuvaamisesta sekä prosessikuvista johdetun arkkitehtuurin määrittelystä

Suomen suurimpiin kuuluvan ICT hankkeen hanketarkastus

Kansaneläkelaitoksen järjestelmäuudistus lähti liikkeelle vuonna 2012. Kelan hallitus halusi tarkastuttaa hankehallinnan ja hankkeen johtamisen ulkopuolisella asiantuntijalla.

  • Mikko tarkasti Arkki hankkeen hankehallinnan ja johtamisen osana muuta Kelan johtamista. Tarkastuksen suoritukset otetiin käyttöön hankehallinnassa.
  • Mikolla on CGEIT (Certified in the Governance of Entrprise IT, myöntäjänä ISACA) sertifikaatti, osaaminen joka kattaa mittavienkin hankkeiden hallintamallien tarkastamisen.

DueDiligence ohjelmistolle ja ohjelmistoprosessille

Asiakkaalla on tarve kasvattaa omistustaan ohjelmistotalosta ja siinä yhteydessä tarvittiin arviointi tuotetun ohjelmiston laadusta ja organisaation ohjelmistoprosessin kyvykkyydestä.

  • Mikko suoritti ohjelmiston ja ohjelmistuotantoprosessin arvioinnin, joka vastaa Due Diligence prosessia. Arvioinnin jälkeen molemmat osapuolet (omistaja ja tytäryhtiö) ovat olleet muissa hankkeissa asiakkaitamme.

Asiakkaan mobiili tunnistaminen

Keskon tavoitteena oli tunnistaa kauppaan tulevat asiakkaat ja todentaa, miten asiakkaita voitaisiin puhutella ja ohjata tunnistamisen jälkeen. Tunnistaminen vaatii asiakkaan luvan ja tehty projekti vietiin läpi pilottiasiakkaiden kautta neljässä kaupassa ja kahdessa eri vaiheessa vuosina 2015-2016.

Tunnistamisen ja asiakasviestinnän toteuttajiksi valikoitiin kaksi edelläkävijää Walkbase ja Fonella, joiden eri tekniikat asetettiin rinnakkain kussakin kaupassa. Asiakaspalautteista kerättiin kokemukset tekniikoiden toimivuudesta ja toimintamallin haluttavuudesta.

Petteri oli mukana rakentamassa pilotti-ajatusta, valitsemassa kumppaneita ja johtamassa itse pilottia Keskon henkilöstön ja K-Plussan asiakastietojen avulla.

  • Petteri oli mukana rakentamassa pilotti-ajatusta, valitsemassa kumppaneita ja johtamassa itse pilottia Keskon henkilöstön ja K-Plussan asiakastietojen avulla.

Globaalit markkinapaikat selvitys

Aalto-yliopisto organisoi GlobaMa-hankkeen 2016 alkaen, johon Kesko lähti myös mukaan. Hankeen päärahoittaja on Tekes ja siinä selvitetään kansainvälisten sähköisten markkinapaikkojen (Alibaba, Amazon, Rakuten, eBay) erilaisia liiketoimintamalleja ja niiden ominaisuuksia.

Pääajatuksena oli, että kilpailuympäristö ja asiakaskäyttäytyminen muuttuvat näiden toimijoiden vaikutuksesta koko ajan. Mikä on kansallisten toimijoiden mahdollisuus puolustautua näitä muutoksia vastaan ja milloin niistä voi saada omalle liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia.

Petteri oli avainhenkilö, jotta tarvittavat yritykset saatiin mukaan projektiin.

  • Petteri toimi myös hankkeen johtoryhmän puheenjohtajana 2016.

ERP ja POS -selvitys uudenlaista vähittäiskaupan järjestelmäarkkitehtuuria varten

Indoor Group Oy halusi selvittää millaisella järjestelmäarkkitehtuurilla ja kenen toimijan kanssa huonekalukaupassa seuraavina vuosina kannattaa toimia.

Hankkeessa kuvattiin huonekalukaupan prosessit ja tarpeet mittavana projektityönä avainhenkilöstön kanssa. Lisäksi tarjouspyyntöjen perusteella markkinasta tunnistettiin potentiaaliset toimijat ja koostettiin niistä ehdotus etenemisvaihtoehdoiksi. Valintoja ei viety käytäntöön, koska Kesko päätti myydä Indoor Group Oy:n ja järjestelmän uusiminen jäädytettiin.

  • Petteri toimi hankkeen johtajana Indoorin johtoryhmälle. RFI ja RFP -vaiheiden pyynnöt toteutettiin Keskon hankintapolitiikan mukaisesti.

Myynti kasvuun oikealla johtamisella

Sitä saa mitä mitataan. Ennenkaikkea myynnin ja myyjien tekemisissä. Hormone Oy toimi myyntijohtajien valmentajana ja kumppanina useille eri organisaatioille.

Jos et ymmärrä asiakkaittesi tarpeita, ei kannata viisastella. Hormonilaiset jalkautuivat asiakkaan asiakkaan luokse, ja hakivat ymmärryksen tarpeista ja arvoista oikeiden kysymysten avulla. Myyntipalavereissa olimme ensin ”kärpäsinä katossa”, ja sen jälkeen analysoimme myyntijohdon kanssa, käytettiin aika oikein, myyjien toiminnan tehostamiseksi vai todettiinko vain itsestään selviä lukuja raportoinnista.

Veli-Matti perusti Hormonen, ja kasvatti sen kolmessa vuodessa luotettavaksi kumppaniksi kymmenille eri tyytyväisille asiakkaille.